Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Технічні науки
Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології

Диссертационная работа:

Прімін Михайло Андрійович. Математичні моделі, методи й алгоритми просторово-часового аналізу магнітних полів та їх застосування в системах діагностики і виявлення : Дис... д-ра наук: 05.13.06 - 2000.

Подобные работы
Іванов Володимир Георгійович
Моделі, методи й інформаційні технології агрегативного кодування і стиску мультимедійних даних
Узун Дмитро Дмитрович
Моделі, методи й інформаційна технологія економічного моніторингу наукоємного високотехнологічного виробництва
Совтус Інна Кузьмівна
Методи і моделі оцінювання й оптимізації характеристик надійності процесу функціонування складних систем
Некрасов Олександр Борисович
Моделі, методи і технологія інформаційної підтримки процесів проектування й модифікації технічної продукції
Манако Алла Федорівна
Лексикографічна теорія побудови МАНОК-систем та її застосування в інформаційних технологіях дистанційної освіти
Соловйова Катерина Олександрівна
Системологічні та математичні основи природної класифікації та їх застосування в інтелектуальних системах
Голуб Володимир Іванович
Моделі та засоби ефективного застосування штрихкодової ідентифікації в автоматизованих системах
Асідех Фатхі Алі
Моделі та методи підвищення надійності інформаційно-управляючих систем критичного застосування з використанням багатоканального дублювання
Горбенко Анатолій Вікторович
Методи та інструментальні засоби розробки комп'ютерних мереж інформаційно- управляючих систем критичного застосування
Волковий Андрій Володимирович
Моделі, методи та інструментальні засоби розробки багатоверсійного програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем критичного застосування

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net