Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Технічні науки
Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології

Диссертационная работа:

Соловйова Катерина Олександрівна. Системологічні та математичні основи природної класифікації та їх застосування в інтелектуальних системах : Дис... д-ра наук: 05.13.06 - 2000.

Подобные работы
Манако Алла Федорівна
Лексикографічна теорія побудови МАНОК-систем та її застосування в інформаційних технологіях дистанційної освіти
Прімін Михайло Андрійович
Математичні моделі, методи й алгоритми просторово-часового аналізу магнітних полів та їх застосування в системах діагностики і виявлення
Голуб Володимир Іванович
Моделі та засоби ефективного застосування штрихкодової ідентифікації в автоматизованих системах
Асідех Фатхі Алі
Моделі та методи підвищення надійності інформаційно-управляючих систем критичного застосування з використанням багатоканального дублювання
Горбенко Анатолій Вікторович
Методи та інструментальні засоби розробки комп'ютерних мереж інформаційно- управляючих систем критичного застосування
Волковий Андрій Володимирович
Моделі, методи та інструментальні засоби розробки багатоверсійного програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем критичного застосування
Тарасюк Ольга Михайлівна
Методи та інструментальні засоби метрико-ймовірнісної оцінки якості програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем критичного застосування
Антощук Світлана Григорівна
Теоретичні та реалізаційні основи створення адаптивно-критеріальних систем побудови інформаційних технологій обробки візуальної інформації в АСУ
Нестеренко Олександр Васильович
Теоретичні та методологічні основи побудови автоматизованих інформаційно-аналітичних систем органів державної влади
Різуненко Андрій Олексійович
Методи та інформаційна технологія стиску зображень в автоматизованих системах на основі вейвлет-перетворень

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net