Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Качмар Володимир Михайлович. Проблема украєнського унiверистету у Львовi в кiнцi ХIХ _ на початку ХХ ст.: суспiльно-полiтичний аспект. : Дис... канд. наук: 07.00.01 - 1999.

Подобные работы
Качмар Володимир Михайлович
Проблема українського університету у Львові в кінці XIX- на початку ХХ ст.: суспільно-політичний аспект
Васильчук Володимир Миколайович
Німці України: суспільний та національний аспекти ХХ - початок ХХI ст.
Задорожнюк Андрій Борисович
Ремісниче та фабрично-заводське виробництва в містах і містечках Подільської губернії кінця XVIII - початку XX ст.: історичний аспект
Дружкова Ірина Сергіївна
Кредитно-банківські установи на Півдні України в XIX - на початку XX ст. (історичний аспект)
Тараненко Станіслав Петрович
Протипожежна діяльність органів місцевого управління в Південній Україні в другій половині ХІХ - початку ХХ ст.: історичний аспект
Старченко Наталія Петрівна
Становище жінки-шляхтянки на Волині другої половини ХVІ - початку ХVІІ ст.: майновий та правовий аспекти
Стевенс Наталія Глібівна
Військове співробітництво України з НАТО в 90-х роках ХХ - на початку ХХІ ст. (історико-аналітичний аспект)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net