Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

МОЙСІЄНКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ. Ліберально - демократичний (опозиційний) рух в Україні (середина 60-х - 80-ті роки ХІХ ст.). : Дис... канд. наук: 07.00.01 - 1999.

Подобные работы
Падалка Сергій Семенович
Аграрна політика в Україні: формування, шляхи реалізації та соціально- економічні наслідки (друга половина 60-х - 80-ті роки ХХ ст.)
Голець Віталій Віталійович
Кооперативний рух Північного Лівобережжя України в період непу (20-ті роки ХХ ст.)
Куниця Зоряна Михайлівна
Робітники України в суспільно-політичному русі (60-80-ті роки XIX ст.)
Ботушанський Олег Васильович
Сільська кооперація на Буковині (80-ті роки XIX- початок XX ст.)
Гнатчук Оксана Степанівна
Українські жіночі організації на Буковині (80-ті роки ХІХ - 30-ті роки ХХ ст.)
Козирев Олег Сергійович
В.Г.Мальований у суспільно-політичному русі України 70-80-х років ХІХ ст.
Прокопчук Віктор Степанович
Інституціоналізація краєзнавчого руху Правобережної України 20-х років ХХ - початку ХХІ ст.: етапи, форми, напрями діяльності.
Кузьменко Володимир Борисович
Український культурно-національний рух в 90-х роках XIX ст. (на матеріалах Півдня України)
Очеретянко Світлана Іванівна
Німецька національна освіта в Україні (20-30-ті роки XX ст.)
Назаркіна Олена Іванівна
Протестанські конфесії України в 90-ті роки ХХ ст.: баптистські та п'ятидесятницькі течії

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net