Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Панфьорова Марина Анатолiєвна. їоцiально-економiчний розвиток Пiвденно-Схiдної України наприкiнцi XVIII - в першiй половинi ХIХ ст. : Дис... канд. наук: 07.00.01 - 1999.

Подобные работы
Панфьорова Марина Анатоліївна
Соціально- економічний розвиток Південно- Східної України наприкінці XVIII- в першій половині ХІХ ст.
Баженов Лев Васильович
Становлення і розвиток історичного краєзнавства Правобережної України (Кінець XVIII- перші десятиріччя XX ст.)
Бєльський Олександр Володимирович
Старообрядництво в Південній Україні: формування та розвиток у другій половині XVIII - на початку ХХ ст.
Мільчев Володимир Іванович
Болгарське населення Південної України у XVIII ст.
Лабур Ольга Володимирівна
Жіночий фактор в системі суспільних відносин в Україні (XVI-XVIII ст.)
Дмитрієв Володимир Сергійович
Серби в Україні (XVIII - початок XIX ст.)
Шкрібітько Олена Олександрівна
Господарська діяльність монастирів Степової України в XVI-XVIII ст.
Діанова Наталія Миколаївна
Формування населення міст Південної України у дореформений період (кінець XVIII ст. - 1861 р.)
Коптюх Юрій Віталійович
Реформи устрою Російської Православної Церкви в Правобережній Україні (кінець XVIII перша половина XIX ст.ст.)
Ходоровський Михайло Дмитрович
Масонство і Україна (За матеріалами діяльності вільних мулярів XVIII ст.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net