Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Павлухiна Вiкторiя Феофанiвна. Iсторичне краєзнавство Донецької областi в 50 - 90-тi роки : Дис... канд. наук: 07.00.01 - 1999.

Подобные работы
Павлухіна Вікторія Феофанівна
Історичне краєзнавство Донецької області в 50-90-ті роки
Поставнича Марина Вікторівна
Розвиток історичного краєзнавства на Черкащині в 50-90-х роках ХХ ст.
Бондаренко Сергій Васильович
Народний Рух України та його роль у національно-політичному житті наприкінці 80-х - на початку 90років ХХ століття
Прокопчук Любов Володимирівна
Трансформаційні процеси в православних конфесіях України в 90-ті роки ХХ ст.
Мащенко Ірина Юріївна
Національно-культурне відродження етнічних меншин Центральної України в 90- х роках ХХ ст.
Дзісяк Ярослав Ігорович
Соціально-економічні процеси в Україні наприкінці 80-х - на початку 90років ХХ століття
Мишечкін Геннадій Валерійович
Діяльність вищих закладів освіти України з підготовки фахівців історичного профілю у 90-ті роки ХХ ст.
Назаркіна Олена Іванівна
Протестантські конфесії України в 90-ті роки ХХ ст.: баптистські та п'ятидесятницькі течії
Михайлюк Віталій Павлович
Суспільно-політичний та соціально-економічний розвиток українського села в 70-х - на початку 90років

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net