Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Педагогічні науки
Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти

Диссертационная работа:

Пономарьова Галина Федорівна. Педагогічні умови формування екологічної культури студентів педагогічного коледжу: Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Харківський держ. ун-т. - Х., 1997. - 175л.

Подобные работы
Вишневська Олена Олегівна
Педагогічні умови формування ділової культури студентів бізнес-коледжу в ситемі соціалізації особистості
Цой Iрина Миколаївна
Формування естетичного сприйняття мистецтва у студентів коледжу культури та мистецтв у процесі художньо-пізнавальноі діяльності.
Пустовійт Роберт Фрідріхович
Педагогічні умови формування підприємницької культури у старшокласників
Вайда Тарас Степанович
Формування екологічної культури студентів педвузів засобами туристсько- краєзнавчої діяльності
Грейда Наталія Богданівна
Формування екологічної культури студентів природничо- географічного факультету вузу
Столяревська Алла Леонідівна
Формування інформаційної культури студентів педагогічних вузів при вивченні курсу інформатики.
Білоусова Ярослава Володимирівна
Формування риторичної культури студентів гуманітарних факультетів у навчально-виховному процесі
Андрійчук Ольга Ярославівна
Виховання гуманності у студентів медичного коледжу в процесі фахової підготовки
Галета Ярослав Володимирович
Формування пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу засобами інформаційних технологій.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net