Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Географічні науки
Економічна, соціальна та політична географія

Диссертационная работа:

Фоменко Володимир Григорович. Геодемографічна ситуація і системи розселення Придністровського регіону Республіки Молдова. : Дис... канд. наук: 11.00.02 - 2000.

Подобные работы
Заставецька Леся Богданівна
Трансформація системи розселення регіону в умовах вдосконалення адміністративно-територіальн- ого устрою України (на прикладі Тернопільської області).
Джаман Василь Олексійович
Регіональні системи розселення: демогеографічний аналіз (на прикладі Західного регіону України)
Потокій Михайло Васильович
Картографічне дослідження екологічної ситуації в міжгалузевій виробничо- територіальній системі (на прикладі буряко-цукрового комплексу Тернопільської області)
Мозговий Артем Анатолійович
Функціональний розвиток малих міст в регіональній системі розселення (на прикладі Подільської регіональної системи розселення)
Донченко Лариса Михайлівна
Територіальна організація Приморської рекреаційної системи розселення (на прикладі Запорізького Приазов'я)
Фоменко Наталя Володимирівна
Сучасна екологічна ситуація в м. Івано-Франківську та система забезпечення екологічної безпеки міської території.
Фоменко Наталія Володимирівна
Сучасна екологічна ситуація в м. Івано-Франківську та система забезпечення екологічної безпеки міської території
Коваленко Сергій Іванович
Оцінка ефективності управління інституціональними трансформаціями (на матеріалах Республіки Молдова).
Мельничук Галина Леонідівна
Становлення та еволюція зовнішньої політики Республіки Молдова (1991-2005 рр.)
Нікітченко Алла Іванівна
Лінгводидактичні умови навчання української мови в загальноосвітніх закладах Республіки Молдова

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net