Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Географічні науки
Фізична географія та біогеографія, географія грунтів та геохімія ландшафтів

Диссертационная работа:

Малишева Людмила Леонідівна. Теорія та методика ландшафтно- геохімічного аналізу й оцінки екологічного стану територій: Дис... д-ра геогр. наук: 11.00.01 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1998. - 393л. : іл. - Бібліогр.: л. 313-342.

Подобные работы
Фам Хоанг Хай
Теорія і методика дослідження мусонно-вологих тропічних ландшафтів В"єтнаму та шляхи їхнього раціонального використання
Потапенко Вячеслав Георгійович
Методика ландшафтно- екологічного аналізу та оцінки території адміністративного району (геохімічний аспект, на прикладі Обухівського району)
Гродзинський Михайло Дмитрович
Теорія та методи аналізу стійкості геосистем до антропогенних навантажень
Кафка Софія Михайливна
Облік і аналіз витрат нафтогазовидобувних підприємств: теорія та методика
Павличенко Артем Володимирович
Біоіндикаційна оцінка екологічного стану територій гірничопромислових центрів Дніпропетровської області
Ліщенко Людмила Павлівна
Обгрунтування методики оцінки геоекологічного стану гірничопромислових територій на основі ландшафтно-системного підходу і аерокосмічної інформації
Лішенко Людмила Павлівна
Обгрунтування методики оцінки геоекологічного стану гірничопромислових територій на основі ландшафтно-системного підходу і аерокосмічної інформації
Морозова Тетяна Василівна
Різнорівнева біоіндикаційна оцінка екологічного стану слабкоурбанізованих селітебних територій Чернівецької області
Морозова Тетяна Василівна
Різнорівнева біоіндифікаційна оцінка екологічного стану слабкоурбанізованих селітебних територій Чернівецької області
Морозова Тетяна Василівна
Різнорівнева біоіндифікаційна оцінка екологічного стану слабкоурбанізованих селітебних територій Чернівецької області

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net