Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Географічні науки
Економічна, соціальна та політична географія

Диссертационная работа:

Федонюк Сергій Валентинович. Територіальна організація зовнішньоекономічної діяльності адміністративної області (на прикладі Волинської області): Дис... канд. географ. наук: 11.00.02 / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 1997. - 181л.

Подобные работы
Новикова Валерія Іванівна
Територіальна організація рекреаційної діяльності у контексті збалансованого розвитку регіону (на прикладі Черкаської області)
Патійчук Віктор Олексійович
Територіальна організація релігійної сфери адміністративної області (на прикладі Волинської області)
Романюк Наталія Іванівна
Територіальна організація сукупного ресурсного потенціалу адміністративної області (на прикладі Волинської області)
Шуба Олена Артурівна
Територіальна організація регіональної системи шкільного обслуговування (на прикладі Харківської області)
Луцишин Петро Васильович
Територіальна організація обласного суспільно-географічного комплексу (на прикладі Волинськой області)
Жовнір Світлана Михайлівна
Суспільна та територіальна організація сфери послуг регіону в умовах ринкової трансформації (на прикладі Вінницької області)
Гринюк Тетяна Анатоліївна
Комплексне суспільногеографічне дослідження сільської місцевості адміністративної області (на прикладі Київської області)
Корнілова Наталія Володимирівна
Суспільно-географічні засади дослідження територій з критичною екологічною ситуацією (на прикладі Київської області)
Височин Максим Юрійович
Суспільно-географічні особливості міграції в регіональній соціогеосистемі (на прикладі Харківської області)
Костащук Іван Іванович
Географічні особливості формування національної структури населення в етноконтактних зонах (на прикладі Чернівецької області)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net