Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Географічні науки
Фізична географія та біогеографія, географія грунтів та геохімія ландшафтів

Диссертационная работа:

Сорокіна Людмила Юріївна. Антропогенні зміни ландшафтів Чорнобильської зони та радіонуклідне забруднення фітокомпоненту: Дис... канд. географ. наук: 11.00.01 / НАН України. - К., 1997. - 175л.

Подобные работы
Гурова Дар'я Дмитрівна
Зміни ландшафтів під впливом сільськогосподарського природокористування на території Запорізької області (кінець ХVІІІ - початок ХХ ст.)
Веприк Наталія Петрівна
Зміни ландшафтів Північної Буковини у кінці ХVІІІ - на початку ХХ століття
Тютюнник Юліан Геннадійович
Екогеохімія ландшафтів у зонах техногенезу
Омельчук Сергій Тихонович
Гігієна застосування пестицидів і агрохімікатів на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, та у зонах надзвичайних екологічних ситуацій
Узінський Станіслав Євгенович
Особливості формування плацентарної системи та профілактика гестаційних ускладнень у вагітних мешканок III та IV зон радіаційного забруднення
Дашковський Олег Остапович
Молочна продуктивність корів і ветеринарно-санітарна експертиза молока в зонах техногенного забруднення свинцем за корекції метіонатами заліза, міді та вітаміном Е
Колоскова Олена Костянтинівна
Стан здоров'я дітей, які проживають в зонах поєднаного забруднення грунту малими дозами солей важких металів та техногенних радіонуклідів (клініко- епідеміологічний аналіз, лікування, профілактика)
Грищук Геннадій Петрович
Еколого-гігієнічне обгрунтування згодовування гумату натрію та цеолітів сухостійним коровам і молодняку в зоні малоінтенсивного радіаційного забруднення
Савчук Іван Миколайович
Експериментальне обґрунтування годівлі тварин з метою зниження переходу 137Сs та важких металів у молоко і м'ясо в зоні радіоактивного забруднення
Кравчук Ганна Олегівна
Сучасні зміни умов осадконакопичення та бентосні форамініфери як індикатори забруднення донних відкладів північно-західного шельфу Чорного моря

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net