Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Філософські науки
Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури

Диссертационная работа:

37. Мурашкін Михайло Георгійович. Досвід самодостатності в містицизмі ХХ століття (релігієзнавчий аналіз): дис... д-ра філос. наук: 09.00.11 / Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. - К., 2005.

Подобные работы
Розумна Оксана Петрівна
Аскетичний ідеал в українській православній проповіді сімнадцятого століття: релігієзнавчо-філософський аналіз
Кондратик Леонід Йосипович
Філософсько-соціологічний аналіз релігієзнавчої спадщини діячів українського національного відродження початку ХХ століття
Вальчук Анатолій Миколайович
Релігієзнавчий аналіз проблеми життя та сметрі в українській думці ХІ-ХV століть
Погорелова Олена Олександрівна
Трансформація гносеологічних концепцій науки ХХ століття: методологічний аналіз
Левченко Ніна Олександрівна
Образні трансформації в художній культурі XX століття: естетичний аналіз
Ємельянова Тетяна В'ячеславівна
Абстракціонізм в контексті культуротворчих процесів ХХ століття (естетико- мистецтвознавчий аналіз)
Савченко Ольга Олександрівна
Західна парадигма освіти на початку ХХІ століття (соціально-філософський аналіз)
Корсак Костянтин Віталійович
Соціально-філософський аналіз тенденцій розвитку тріади "людина - суспільство - освіта" на початку XXI століття
Базалук Олег Олександрович
Екзистенціально-філософський аналіз феномену життя в західноєвропейській філософії кінця ХIХ - першої половини ХХ століття.
Хоанг Хай Банг
Взаємодія політики і економіки в умовах прискореної трансформації суспільств (порівняльний аналіз досвіду України і В‘єтнаму).

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net