Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Філософські науки
Соціальна філософія та філософія історії

Диссертационная работа:

Харченко Олександр Валерійович. Соціальний статус особистості: структура, детермінанти розвитку та форми прояву: Дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Інститут вищої освіти АПН України. - К., 2001. - 171арк. - Бібліогр.: арк. 164-171.

Подобные работы
Чудіна Наталя Віталіївна
Екстремальність і форми її прояву у сучасному суспільстві
Хоменко Володимир Миколайович
Цивілізаційний статус особистості: глобальні проблеми і перспективи розвитку (соціально-філософський аспект)
Скворець Володимир Олексійович
Громадянське суспільство і детермінанти оптимізації його розвитку в Україні
Вашкевич Віктор Миколайович
Формування та розвиток історичної свідомості студентської молоді в Україні в період суспільних трансформацій (соціально-філософський аналіз)
Акопян Валерій Григорович
Морально-етичні цінності підприємця: формування та розвиток (соціально- філософський аналіз)
Камаралі Ганна Володимирівна
Становлення та розвиток інформаційної цивілізації
Любивий Ярослав Валерійович
Динаміка та тенденції розвитку сучасної суспільної свідомості (самоорганізаційний підхід)
Джинчарадзе Наталія Гаврилівна
Інформаційна культура особи: формування та тенденції розвитку (соціально- філософський аналіз)
Даніл'ян Вадим Олегович
Інформаційне суспільство та перспективи його розвитку в Україні (соціально- філософський аналіз)
Кравчук Ольга Ярославівна
Співвідношення традицій та новацій у соціокультурному розвитку XX століття

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net