Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Філософські науки
Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури

Диссертационная работа:

Марголіна Ірина Євгенівна. Кирилівська церква- релігійний та церковно- політичний осередок середньовічного Києва: Дис... канд. іст. наук: 09.00.11 / НАН України; Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди. - К., 2000. - 202л. - Бібліогр.: л.185-202.

Подобные работы
Галуха Любов Юріївна
Особливості автокефалії та інституалізації православної церкви в Польщі (1918- 1939)
Кияк Максим Тарасович
Порівняльний аналіз соціальних доктрин ісламу та Римо-католицької церкви
Бубенщиков Василь Васильович
Роль Греко-Католицької Церкви в етнічному розвитку українського та білоруського народів: порівняльний аналіз
Жилюк Сергій Іванович
Ідейні засади православного оновлення та практична діяльність Всеукраїнської православної автокефальної синодальної церкви
Соловій Роман Павлович
Конфесійна та культурно-просвітницька діяльність Української євангельсько- реформованої церкви у Західній Україні (1925- 1939 рр.)
Соловій Роман Павлович
Конфесійна та культурно-просвіт ницька діяльність Української євангельсько- реформованої церкви у Західній Україні (1925-1939 рр.)
Палінчак Микола Михайлович
Держава та церква в Чехословаччині (1918-1938 рр.):(на матеріалах Словаччини та Закарпаття)
Зінченко Світлана Володимирівна
Візантійсько-балканські впливи на розвиток інтролігаторства в монастирях та церквах Київської митрополії XIV-XVII ст.
Коваль Іван Васильович
Взаємодія церкви та інститутів громадянського суспільства: політологічний аналіз
Щербяк Юрій Адамович
Освітня доктрина Української Греко-Католицької Церкви та її впровадження в Україні (середина ХІХ -ХХ століття)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net