Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Філософські науки
Естетика

Диссертационная работа:

Левченко Ніна Олександрівна. Образні трансформації в художній культурі XX століття: естетичний аналіз: Дис... канд. філос. наук: 09.00.08 / Київський держ. ун-т технологій та дизайну. - К., 2000. - 158 арк. - Бібліогр.: арк. 149-158..

Подобные работы
Данилюк Алла Іванівна
Масова культура в контексті демократичних перетворень XX століття
Ємельянова Тетяна В'ячеславівна
Абстракціонізм в контексті культуротворчих процесів ХХ століття (естетико- мистецтвознавчий аналіз)
Хандогіна Леся Леонідівна
Естетичні погляди Томаса Манна в соціокультурному просторі Німеччини (перша половина XX століття)
Каранда Марина Василівна
Неорелігійні мотиви в естетиці та мистецтві зламу XIX-XX століть
Канішина Наталія Миколаївна
Художньо- естетичні засади українського авангардного мистецтва першої третини XX століття
Погорелова Олена Олександрівна
Трансформація гносеологічних концепцій науки ХХ століття: методологічний аналіз
Щубелка Наталія Володимирівна
Трансформація освіти як явища сучасної культури (філософський аналіз)
Карпенко Ганна Володимирівна
Концепт символу у західноєвропейській культурі кінця XIX - початку XX століть (на матеріалі текстів французької культури)
Мурашкін Михайло Георгійович
Досвід самодостатності в містицизмі ХХ століття (релігієзнавчий аналіз)
Розумна Оксана Петрівна
Аскетичний ідеал в українській православній проповіді сімнадцятого століття: релігієзнавчо-філософський аналіз

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net