Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Філософські науки
Соціальна філософія та філософія історії

Диссертационная работа:

Джинчарадзе Наталія Гаврилівна. Інформаційна культура особи: формування та тенденції розвитку (соціально- філософський аналіз): Дис... д-ра філос. наук: 09.00.03 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1997. - 425л.

Подобные работы
Лі Дик Сон
Політична система сучасного в'єтнамського суспільства: реальність і тенденції розвитку (соціально-філософський аналіз).
Любивий Ярослав Валерійович
Динаміка та тенденції розвитку сучасної суспільної свідомості (самоорганізаційний підхід)
Сандига Ольга Іванівна
Інноваційний потенціал соціального розвитку (філософський аналіз)
Акопян Валерій Григорович
Морально-етичні цінності підприємця: формування та розвиток (соціально- філософський аналіз)
Александрова Олена Станіславівна
Конкуренція як принцип суспільного розвитку: соціально-філософський аналіз
Даніл'ян Вадим Олегович
Інформаційне суспільство та перспективи його розвитку в Україні (соціально- філософський аналіз)
Спільник Сергій Іванович
Соціальний контроль як чинник розвитку суспільства: соціально-філософський аналіз
Горбань Олександр Володимирович
Стратегема сталого розвитку суспільства (соціально-філософський аналіз)
Дука Юлія Володимирівна
Оподаткування як фактор розвитку суспільства: соціально-філософський аналіз
Величко Сергій Анатолійович
Танатологічні аспекти розвитку сучасного суспільства (соціально-філософський аналіз).

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net