Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Економічні науки
Фінанси, грошовий обіг і кредит

Диссертационная работа:

919. Чеберяко Оксана Вікторівна. Міжбюджетні відносини в унітарній бюджетній системі України: дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004.

Подобные работы
Адамик Богдан Петрович
Функції Національного банку в системі регулювання грошово- кредитних відносин в економіці України
Греченко Віталій Володимирович
Становлення системи місцевих податків в Україні в умовах ринкових відносин
Мірчев Олег Васильович
Розвиток податкового потенціалу в умовах трансформації бюджетної системи України
Остапчук Ярослав Миколайович
Міжбанківський кредитний ринок в інфраструктурі банківської системи України
Зінченко Віктор Олександрович
Забезпечення стійкості банківської системи України
Ткачук Наталія Миколаївна
Власний капітал банку та проблеми капіталізації банківської системи України.
Галиць Оксана Василівна
Ефективність функціонування банківської системи України в умовах євроінтеграції
Алексеєнко Людмила Михайлівна
Ринок фінансового капіталу в економічній системі України
Затварська Олена Орестівна
Банківська система України та основні напрями її розвитку
Зражевська Наталія Вікторівна
Зовнішній державний борг у фінансовій системі України

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net