Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Медичні науки
Оториноларингологія

Диссертационная работа:

Мавров Генадій Іванович. Репродуктивна функція у хворих на сечевостатевий хламідіоз і мікоплазмоз: оцінка стану, лікування та профілактика порушень : Дис... д-ра мед. наук: 14.01.19 / Харківський держ. медичний ун-т. — Х., 1995. — 341л. — Бібліогр.: л. 296-341.

Подобные работы
Шидловська Тетяна Анатоліївна
Діагностика, лікування та профілактика хронічних функціональних порушень голосу (клініко- електрофізіологічне дослідження)
Кіщук Василь Васильович
Клініко-імунологічні підходи до оцінки функціонального стану піднебінних мигдаликів для діагностики та лікування хворих на хронічний тонзиліт
Фелдій Патриція Гейзівна
Профілактика та лікування місцевих променевих ушкоджень верхніх дихальних шляхів у ЛОР-онкологічних хворих
Джурко Лілія Романівна
Роль порушення функції клапана носа у виникненні та перебігу захворювань носа і приносових пазух
Ковалик Андрій Петрович
Реконструктивні операції у хворих на деформацію перегородки носа з порушенням його функцій
Самойленко Сергій Сергійович
Особливості клініки, діагностики та лікування хворих на ранніх стадіях інфільтративного раку гортані
Александрова Марія Геннадіївна
Діагностика та лікування алергічного риніту у шахтарів Донбасу
Чащева Олена Георгіївна
Клініко-імунологічні аспекти в діагностиці та лікуванні дітей з сенсоневральною приглухуватістю
Шевчук Юрій Вікторович
Хронічний тонзиліт (питання патогенезу та лікування)
Сидоренко Наталія Миколаївна
Хронічні риносинусити хламідійної етіології: діагностика та лікування

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net