Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Педагогічні науки
Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти

Диссертационная работа:

Каюков Василь Іванович. Патріотичне виховання учнів загальноосвітньої школи на героїчних традиціях українського народу : Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 1996. — 182л.

Подобные работы
Скутіна Валентина Іванівна
Традиції українського народу з природоохоронного виховання і їх використання в сучасній школі
Охріменко Іван Володимирович
Виховання учнів старших класів на національно- культурних традиціях українського народу
Цюпак Тетяна Євгеніївна
Соціально- педагогічні умови поліпшення фізичного виховання учнів загальноосвітньої школи
Мельник Тетяна Василівна
Підготовка майбутніх вчителів біології до патріотичного виховання учнів у школі
Юзик Ольга Протасіївна
Дидактичні засади розумового виховання учнів початкових шкіл України (1917- 1941 рр.)
Яковишин Руслан Ярославович
Система морального виховання учнів загальноосвітніх шкіл Галичини (1850- 1900 рр.)
Гнесь Наталія Олександрівна
Становлення і розвиток фізичного виховання учнів народних шкіл Буковини (1869 - 1918 рр.)
Щербяк Юрій Адамович
Система морального виховання учнів загальноосвітніх шкіл Галичини (1900- 1939 рр.)
Ковальчук Інна Владиславівна
Моральне виховання учнів українських шкіл Буковини (друга половина ХІХ - початок ХХ століття)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net