Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Юридичні науки
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Диссертационная работа:

Мармазов Василь Євгенович. Система місцевого управління у Великобританії (історико-теоретичне дослідження) : Дис...канд. юрид. наук: 12.00.01 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 1995. — 155л.

Подобные работы
Тюріна Оксана Володимирівна
Сучасні системи правоохоронних органів (порівняльно-правове дослідження)
Хорошковська Дарина Юріївна
Роль судової практики в системі джерел права України: теоретико-правове дослідження
Мішина Наталя Вікторівна
Муніципальне управління в США та в Сполученому Королівстві Великобританії і Північної Ірландії: порівняльно-правове дослідження.
Циганюк Юлія Володимирівна
Цивільний позов у кримінальному процесі України та країн континентальної правової системи: порівняльно-правове дослідження.
Ужва Лілія Олександрівна
Кримінально-правова охорона економічної системи України і деяких країн зарубіжжя (порівняльне дослідження)
Скрипіна Юлія Валеріївна
Слідчий суддя в системі кримінально-процесуальної діяльності (порівняльно-правове дослідження).
Гуцалюк Михайло Васильович
Удосконалення інформаційного забезпечення в системі управління державною пожежною охороною (організаційно-правовий аспект)
Долгополова Марина Михайлівна
Управління загальнодержавною системою забезпечення безпеки дорожнього руху
Волощук Анатолій Миколайович
Теоретико-правові аспекти реалізації державного управління в умовах демократизації політичної системи
Француз Анатолій Йосипович
Складні адміністративні системи: організаційно-правові засади управління

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net