Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Філософські науки
Історія філософії

Диссертационная работа:

Малівський Анатолій Миколайович. Феномен уявлення в класичній і сучасній філософії : Дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Дніпропетровський технічний ун-т залізничного транспорту. — Дніпропетровськ, 1995. — 194 л.

Подобные работы
Базалук Олег Олександрович
Екзистенціально-філософський аналіз феномену життя в західноєвропейській філософії кінця ХIХ - першої половини ХХ століття.
Осетрова Оксана Олександрівна
Феномен суїциду в історії західноєвропейської філософії.
Свириденко Денис Борисович
Феномен віртуальної реальності у європейській філософії на межі ХХ-ХХІ ст. (історико-філософський аналіз).
Кірюхін Денис Ігоревич
Феномен релігії в філософії Г.В.Ф.Гегеля.
Кондратик Ольга Василівна
Феномен релігії у філософії історії М.С.Грушевського
Кірюхін Денис Ігорович
Феномен релігії в філософії Г.В.Ф.Гегеля
Скринник Зоя Едаурдівна
Гроші як соціокультурний феномен у вимірах практичної філософії.
Скринник Зоя Едуардівна
Гроші як соціокультурний феномен у вимірах практичної філософії
Якубіна Валентина Леонідівна
Основні тенденції концептуалізації феномену мас в сучасній соціальній філософії.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net