Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Леда Андрій Ярославович. Протестанські течії в релігійному житті українців Галичини у міжвоєнний період (1919-1939) : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський національний ун- т ім. Івана Франка. — Л., 2006. — 208арк. — Бібліогр.: арк. 172-208.

Подобные работы
Леда Андрій Ярославович
Протестантські течії в релігійному житті українців Галичини у міжвоєнний період (1919-1939 рр.).
Портнов Андрій Володимирович
Науково-освітня діяльність української еміграції в міжвоєнній Польщі (1919- 1939)
Мартинюк Ярослава Миколаївна
Становлення та діяльність органів місцевого самоврядування на Волині (1919- 1939 рр.)
Іваник Микола Михайлович
Органи місцевого самоврядування на Західній Україні у 1919 - 1939 роках
Піддубний Ігор Андрійович
Суспільно-політичне та культурне життя українців Буковини міжвоєнного періоду (1918-1940 рр.)
Сіромська Ганна Миколаївна
Русько-народний Інститут "Народний Дім" у Львові в громадському житті галицьких українців (середина ХІХ - початок ХХ ст.).
Сухий Олексій Миколайович
Російський чинник у громадській думці та суспільно-політичному житті галицьких українців XIX - початку XX ст.
Хімяк Оксана Михайлівна
Українська преса другої половини ХІХ - початку ХХ ст. як чинник формування національної свідомості українців Галичини
Вівсяна Інна Анатоліївна
Національно-культурна співпраця українців Галичини та Наддніпрянщини у 1917 - 1920 рр.
Коростіль Наталія Жоржівна
Економічна та соціокультурна сфера українського села у Східній Галичині ( 19191939 рр.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net