Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Коптюх Юрій Віталійович. Реформи устрою Російської Православної Церкви в Правобережній Україні (кінець XVIII перша половина XIX ст.ст.) : Дис...канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 233арк. — Бібліогр.: арк. 216-232.

Подобные работы
Бойко Вадим Миколайович
Реформи державних селян другої половини XIX ст. в Лівобережній Україні
Левицький Віталій Орестович
Церковне землеволодіння на Правобережній Україні кінця XVIII - першої половини XIX століття
Мисюра Олександр Олександрович
Олександр Кониський у громадсько-політичному і культурно-освітньому житті України (друга половина XIX ст.)
Станко В.Н.
Східнослов'янська колонізація Південної Бессарабії (V - перша половина XIX ст.)
Гончарук Тарас Григорович
Торгівля України першої половини XIX ст.: історія вивчення
Мельникова Людмила Семенівна
Східнослов'янська колонізація Південної Бессарабії (V- перша половина XIX ст.)
Гутковський Василь Васильович
Українська преса Наддніпрянщини в національно-культурному та державотворчому процесі (друга половина XIX ст. - 1920 р.)
Кочергін Ігор Олександрович
О.М.Поль і його місце в суспільно-політичному житті та економічному розвитку Півдня України другої половини XIX ст.
Шугальова Інна Михайлівна
Зміни в адміністративному устрої православної церкви в Україні в другій половині XIX ст.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net