Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Гнітько Світлана Петрівна. Інженерно- технічна інтелігенція Донбасу в 1920-ті - на початку 1930-х років : Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / НАН України. — К., 1996. — 274с.

Подобные работы
Струченков Олександр Вікторович
Інженерно-технічна інтелігенція Донбасу (кінець 1920-х – 1930роки): формування, умови життя, діяльність.
Трухманова Світлана Леонідівна
Соціокультурні та політичні процеси у містах Східного Поділля, 1920-тіпочаток 1930-х рр.
Волосник Юрій Петрович
Зародження нової буржуазії та розвиток приватнопідприємницької діяльності в Україні в 1920-ті - на початку 1930-х рр.
Литвин Наталя Миколаївна
Політичні репресії проти наукової інтелігенції в радянській Україні в 1920- 1930роках (ідеологічні аспекти проблеми)
Богінська Ірина Валентинівна
Педагогічні кадри Донбасу і політика українізації (1920- 30-ті роки)
Турчина Людмила Валеріївна
М.Хвильовий в громадському житті України (20-ті початок 1930-х рр.)
Кінд-Войтюк Наталія Василівна
Історико-краєзнавчі дослідження і пам'яткоохоронна робота на Волині у 1920-х - 1930роках.
Марчук Микола Васильович
Освіта в Україні в роки національного відродження (1917 - поч. 1930-х рр.)
Портнова Тетяна Володимирівна
Селянство в уявленнях української інтелігенції 60 - 80-х років ХІХ століття
Шипович Марина Анатоліївна
Літературно-мистецька інтелігенція України у 1920роки

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net