Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Верменич Ярослава Володимирівна. Здійснення українізації у 20-30-х роках:політичні і культурні аспекти проблеми : Дис...канд.іст.наук: 07.00.01 / Київський педагогічний ін-т іноземних мов. — К., 1993. — 189,14л. — Бібліогр.:л.І-ХІУ.

Подобные работы
Рожкова Людмила Іванівна
Здійснення політики українізації на Лівобережній Україні в 20-х - на початку 30-х рр. XX ст.
Литвин Наталя Миколаївна
Політичні репресії проти наукової інтелігенції в радянській Україні в 1920- 1930-х роках (ідеологічні аспекти проблеми)
Сажко Василь Володимирович
Проблеми аграрних перетворень в Україні у 1900-1913 роках: історико- політичний аспект
Рубльова Наталія Степанівна
Політика радянської влади щодо Римо- католицької церкви в Україні, 20- 30- ті роки ХХ ст.
Панишко Галина Тарасівна
Велике землеволодіння на Волині: 20- 30-ті роки ХХ столітя
Бойко Олег Вікторович
Протидія православної церкви і громадськості антирелігійному наступу держави у 20 - 30-ті роки ХХ ст. (на матеріалах Півдня України)
Панов Ален Володимирович
Томаш Масарик і його ставлення до проблем Закарпаття в 2030роках ХХ століття
Шаров Ігор Федорович
Робітничий клас України у сфері виробництва в умовах формування і зміцнення командної економіки (кінець 20-х - 30-ті роки): Історіографічний аналіз
Доценко Віктор Олегович
Єврейське громадське землеоблаштування в Україні (20-ті - 30-ті роки ХХ століття)
Мандрик Ярослав Іванович
Політика радянської держави у сфері культури в українському селі (кінець 20-х - 30-ті роки)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net