Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Барановська Надія Михайлівна. Національно-визвольний рух в Україні за відновлення державної незалежності (березень 1917 р.- квітень 1918 р.) : Дис...канд. іст. наук: 07.00.01 / Державний ун-т "Львівська політехніка". — Львів, 1995. — 197л.

Подобные работы
Куташев Ігор Вікторович
Селянський рух в Україні (березень 1917 р. - квітень 1918 р.)
Макаренко Тамара Птерівна
Політика Української Центральної Ради щодо національних меншин (березень 1917 - квітень 1918 рр.)
Притуляк Павло Петрович
Політика Центральної Ради щодо війни, укладення і реалізації Брестського мирного договору (березень 1917 - квітень 1918 рр.)
Гомотюк Оксана Євгенівна
Центральна Рада в українському державотворчому процесі (березень 1917 - квітень 1918 рр.)
Мельник Олександр Олексійович
Ставлення українських політичних партій до Всеросійських і Українських установчих зборів (березень 1917- квітень 1918 рр.)
Сорочан Ніла Антонівна
Формування системи управління освітою в Україні за доби Центральної ради (березень 1917 р. - квітень 1918 р.)
Гай-Нижник Павло Павлович
Фінансова політика Центральної Ради та урядів Української Народної Республіки (березень 1917 р. - квітень 1918 р.).
Вінцковський Тарас Степанович
Участь населення Херсонської губернії в організації та діяльності місцевих органів влади і управління Центральної Ради (березень 1917 р.- квітень 1918 р.)
Бевз Тетяна Анатоліївна
Формування української держави за доби Центральної Ради (березень 1917 р.- квітень 1918 р.)
Лебедєва Ірина Миколаївна
Створення уряду Української Народної Республіки і формування системи виконавчої влади (червень 1917 р. - квітень 1918 р.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net