Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Всесвітня історія

Диссертационная работа:

Багмет Михайло Олександрович. Проблеми формування національної самосвідомості молоді України у 60-і- 80- і роки: Тенденції, деформації, уроки : Дис... д-ра іст. наук: 07.00.02 / АН України. — К., 1993. — 531с.

Подобные работы
Мірошниченко Марія Іванівна
Вища школа Радянської України в 1920-1928 рр.:проблеми розвитку,досвід,уроки
Ачкіназі Ігор Веніамінович
Кримчаки (Проблема формування спільності та її етнічна історія до 1913 р.)
Легун Юрій Вікторович
Розвиток науки в Україні у 60роках ХХ ст.
Падалка Сергій Семенович
Сільське господарство України в другій половині 60-х рр. ХХ століття
Попов Вячеслав Жанович
Громадські та культурні зв'язки народів Австро-Угорщини з українцями в 60- 80-х рр. ХІХ ст.
Тимченко Сергій Михайлович
Етносоціальні процеси в українському селі (60- 80-і рр. ХХ ст.)
Лихолат Алла Олександрівна
Фундаментальна академічна наука України у 80роках ХХ століття
Катренко Андрій Миколайович
Діяльність радикалів- демократів (народників) в Україні у 80роках ХІХ ст.
Бацак Костянтин Юрійович
Італійська еміграція в Україні: джерела та шляхи формування, міжнародні зв'язки (80-ті роки ХVІІІ- перша третина ХІХ ст.)
Самчук Вікторія Леонтіївна
Південнослов'янські країни у політиці європейських держав періоду балканських криз 80років XIX ст.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net