Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Фізико-математичні науки
Фізика твердого тіла

Диссертационная работа:

Немченко Александр Валентинович. Аномалии электропереноса водорода и внутреннего трения в твердых растворах системы Та-Н : Дис...канд.физ.-мат.наук: 01.04.07 / Херсонский индустриальный ин- т. — Херсон, 1993. — 118л. — Библиогр.:л.101-118.

Подобные работы
Братушка Сергiй Миколайович
Процеси перемiшування та масопереносу в системах Та- Fe та Мо- Fе пiд дiєю низькоенергетичного високострумного електронного пучка
Литвин Оксана Степанівна
Морфологічні та структурні зміни в напівпровідниках А3В5 і А2В6 та системах на їх основі, стимульовані післяростовими обробками
Бібик Віталій Володимирович
Формування фазового складу та електрофізичних властивостей плівкових систем Ni/Fe та Cr/Fe.Плівкове матеріалознавство,мікроелект- роніка та приладобудування.
Богатиренко Сергій Іванович
Плавлення-кристалізація та дифузійна активність в шаруватих плівкових системах Al/M/Al та Ge/M/Ge (M=In, Sn, Pb, Bi)
Коцюба Анатолій Миколайович
Електрофізичні властивості вуглеграфітових матеріалів та інтеркальованих систем на їх основі в широкій області температур
Михайловський Віталій Валерійович
Стимульовані опроміненням нестійкості та фазові перетворення в бінарних кристалах та одновимірних системах
Вірко Сергій Валерійович
Колективні збудження в монокристалах та нульмірних системах MI3(M=Bi, Sb, As)
Шелест Тетяна Миколаївна
Вплив вакансій селену на електрофізичні властивості квазінизьковимірних систем NbSe2 та NbSe3
Литвин Петро Мар"янович
Перебудова дефектної структури монокристалів та епітаксійних систем на основі GaAs під впливом зовнішніх збуджень, виявлена рентгенодифракційними методами
Шкурдода Юрій Олексійович
Структура, електропровідність та магніторезистивні властивості нанокристалічних плівкових систем на основі Co, FeNi, Cu та Ag

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net