Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Фізико-математичні науки
Теоретичні основи інформатики та кібернетики

Диссертационная работа:

Доценко Марія Ростиславівна. Узагальнені гіпергеометричні функції та їх застосування : Дис... канд. фіз.- мат. наук: 01.05.01 / НАН України. — К., 1996. — 148л.

Подобные работы
Мич Ігор Андрійович
Узагальнені кон'юнктивні перетворення та їх застосування в теорії функцій двозначної логіки
Ненахов Едуард Іванович
Методи розв'язання негладких опуклих задач математичного програмування та їх застосування
Норкiн Володимир Iванович
Стохастичнi методи розв'язання задач неопуклого стохастичного програмування та єх застосування
Сидоров Микола Володимир Станіславович
Задачі оптимальної нелінійної фільтрації та інтерполяції розривних марковських процесів та їх застосування
Черненко Оксана Олексіївна
Властивості математичних моделей задач з дробово-лінійною цільовою функцією на розміщеннях та методи їх розв'язування
Іванін Дмитро Олександрович
Методи та алгоритми відновлення функцій, що засновані на бінарному поповненні даних
Сумик Оксана Маркіянівна
Асимптотичне поводження спряжених за Юнгом функцій та застосування до рядів Діріхле
Кириченко Анатолій Анатолійович
*-Алгебри, породжені лінійно пов'язаними проекторами, їх зображення та застосування
Попович Станіслав Валерійович
Інволютивні алгебри, їх зображення та застосування
Пiшко Ольга Федорiвна
Багатоступiнчастi сповiльнюючi системи та їх застосування в клiнотронах мiлiметрових та субмiлiметрових хвиль.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net