Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Економічні науки
Економіка підприємництва

Диссертационная работа:

Кивлюк Володимир Семенович. Формування політики і стратегії функціонування систем основних видів забезпечення оборонного комплексу України: Дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Київський міжнародний ун-т цивільної авіації. - К., 1999. - 185л. - Бібліогр.: л. 178-185.

Подобные работы
Мазуров Георгій Іванович
Організаційно-методичне забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю оборонно-промислового комплексу України
Данилюк Микола Олексійович
Формування нових господарських відносин у нафтогазовому комплексі України
Щербина Ольга Володимирівна
Формування механізмів реалізації політики державної підтримки малого підприємництва в Україні (на матеріалах суб'єктів малого підприємництва)
Байрака Владислав Михайлович
Організаційно-економічні механізми підвищення експортного потенціалу інвестиційного комплексу України
Клименко Наталія Анатоліївна
Менеджмент експортного потенціалу галузей агропромислового комплексу України
Кравченко Ірина Юріївна
Міжнародні маркетингові дослідження в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства (на прикладі металургійного комплексу України)
Стичішин Петро Павлович
Експортний потенціал військово-промислового комплексу України: методичні аспекти оцінки та маркетинговий механізм його реалізації
Юрко Ігор Вікторович
Комплекс експортного маркетингу системи споживчої кооперації України: методи та механізм реалізації
Єрьоміна Людмила Олександрівна
Управління закупівельною діяльністю на основі маркетингу в умовах формування ринкової економіки України
Матвійчук Вікторія Іванівна
Маркетингове дослідження ринку як фактор формування стратегії підприємства (на прикладі підприємств чорної металургії України)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net