Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Дерейко Іван Іванович. Місцеві військові формування збройних сил Німеччини на території Рейхскомісаріату "Україна" (1941-1944 роки) : Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". — К., 2006. — 212арк. — Бібліогр.: арк. 177-197.

Подобные работы
Озимчук Олег Борисович
Антифашистська боротьба ОУН-УПА в роки Другої світової війни (період 1941- 1944 рр.) на матеріалах Волині
Власенко Світлана Іванівна
Аграрна політика німецьких окупаційних властей на території військової зони України (1941-1943 рр.)
Сурмач Оксана Іванівна
Греко- Католицька Церква в період німецького окупаційного режиму в Україні (1941- 1944 рр.)
Волошин Юрій Володимирович
Православна церква в Україні періоду нацистської окупації (червень 1941 - жовтень 1944 рр.)
Антонюк Наталія Володимирівна
Українське культурне життя в генеральній губернії (1939- 1944 роки)
Безносюк Олег Петрович
Діяльність винищувальних батальйонів та груп охорони громадського порядку на Прикарпатті в 1944 – 1954 роках.
Попп Руслана Петрівна
Інтелігенція Львова в 1944-1953 роках (історико-соціологічний аспект)
Буяк Богдан Богданович
Розвиток промислової сфери в західних областях Української РСР упродовж 1944-50-х років (На матеріалах Дрогобицької, Львівської, Станіславської, Тернопільської областей)
Дмитерко Олег Миколайович
Пропагандистська діяльність ОУН і УПА в 1944-1950-х роках
Данилиха Наталія Романівна
Соціально-побутова адаптація українців із Польщі в УРСР у 1944-1950-х роках (на матеріалах західних областей України)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net