Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Чоп Володимир Миколайович. Махновський рух в Україні 1917-1921 рр.: проблеми ідеології, суспільного та військового устрою: Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький національний технічний ун-т. - Запоріжжя, 2002. - 289арк. - Бібліогр.: арк. 180-250.

Подобные работы
Верезомська Світлана Жоржівна
Ф.Ернст у пам'яткоохоронному русі України 1917-1933 рр.
Боровик Микола Андрійович
Анархістський рух в Україні (1917-1921 рр.)
Крупина Віктор Олександрович
Білий рух в Україні (1917-1920рр.)
Куташев Ігор Вікторович
Селянський рух в Україні (березень 1917 р. - квітень 1918 р.)
Бондаренко Володимир Григорович
Вільнокозацький рух на Півдні України (1917-1918 рр.)
Половець Володимир Михайлович
Кооперативний рух в Лівобережній Україні (1861- 1917 рр.)
Герасименко Олена Володимирівна
Селянський рух на Лівобережній Україні (1900 - лютий 1917 рр.)
Барановська Надія Михайлівна
Національно-визвольний рух в Україні за відновлення державної незалежності (березень 1917 р.- квітень 1918 р.)
Філоретова Лариса Мартіївна
Опозиційний рух учителів і учнівської молоді України в другій половині 1907 - на початку 1917 рр.
Гончарова Наталія Олександрівна
Національно-політичний рух студентської та учнівської молоді в Україні (90- ті рр. XIX ст. - лютий 1917 р.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net