Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Фізико-математичні науки
Механіка деформівного твердого тіла

Диссертационная работа:

Пузирьов Сергій Володимирович. Розв'язання задач про вільні коливання прямокутних в плані пологих оболонок змінної товщини на основі сплайн-апроксимації : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04 / НАН України; Інститут механіки ім. С.П.Тимошенка. — К., 2007. — 158арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 145-158.

Подобные работы
Захарійченко Ліліана Ігорівна
Розв'язання задачі статики некругових циліндричних оболонок змінної товщини на основі сплайн-апроксимації
Тимченко Галина Миколаївна
Лінійні та геометрично нелінійні вільні коливання багатошарових пластин і пологих оболонок зі складною формою плану
Чистіліна Ганна Вікторівна
Дослідження вільних коливань багатошарових пологих оболонок та пластин складної форми в плані
Яремченко Наталія Петрівна
Визначення напруженого стану прямокутних в плані пологих ортотропних оболонок змінної товщини в уточненій постановці
Цибульник Віталій Олександрович
Розв’язання двовимірних задач статики конічних оболонок змінної товщини на основі апроксимації функцій дискретними рядами Фур’є
Чирков Олександр Юрійович
Розвиток та реалізація змішаного методу скінченних елементів у задачах міцності, коливань та стійкості елементів конструкцій
Морачковська Ірина Олегівна
Розробка варіаційно-структурного методу для розв'язання задач нелінійної теорії пологих оболонок складної форми в плані
Гнатів Юрій Михайлович
Варіаційно- моментний метод у задачах теорії пружності для товстостінних оболонок змінної товщини
Яремченко Сергій Миколайович
Напружений стан ортотропних некругових циліндричних оболонок змінної товщини в уточненій постановці
Захарийченко Лилиана Игоревна
Решение задачи статики некруговых цилиндрических оболочек переменной толщины на основе сплайн-аппроксимации

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net