Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Юридичні науки
Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Диссертационная работа:

Ольховик Людмила Анатоліївна. Особисті немайнові права дитини за цивільним законодавством України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Харківський національний ун- т внутрішніх справ. — Х., 2006.

Подобные работы
Габріадзе Мерабі Рубенович
Зобов'язання, що виникають внаслідок створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи у цивільному законодавстві України
Чорнооченко Світлана Іванівна
Особисті немайнові права, які забезпечують соціальне існування фізичних осіб в Україні
Чанкін Вадим Валерійович
Право приватної власності громадян у цивільному законодавстві України
Саприкіна Ірина Валентинівна
Захист честі, гідності, ділової репутації фізичної особи за законодавством України
ВОЛКОВ Олександр Анатолійович
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ В СТАНІ КРАЙНЬОЇ НЕОБХІДНОСТІ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
Ришкова Олена Валеріївна
Захист прав інтелектуальної власності за цивільним законодавством України
Яворська Олександра Степанівна
Підстави виникнення права приватної власності громадян за цивільним законодавством України
Щербина Олена Валентинівна
Правове становище акціонерів за законодавством України
Процьків Наталія Миколаївна
Правове регулювання розірвання цивільно-правових договорів за цивільним законодавством України
Чепурнов Вадим Олександрович
Правовий статус благодійних установ та товариств за законодавством України

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net