Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Цибуленко Лариса Олександрівна. Діяльність органів самоврядування Одеси, Миколаєва. Херсона щодо формування і розвитку муніципальної земельної та виробничої власності в кінці ХІХ - на початку ХХ століття: Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Херсонський держ. педагогічний ун-т. - Херсон, 2001. - 237арк. - Бібліогр.: арк.181-210.

Подобные работы
Федорчук Оксана Олександрівна
Православ'я в становленні культури півдня України (кінець ХVІІІ - початок ХХ століття)
Крижановська Наталя Євгенівна
Історія хорового мистецтва Миколаївщини кінця ХVІІІ - початку ХХІ століття
Федорчук Оксана Олександрівна
Православ'я в становленні культури півдня України (кінець ХVІІІ - початок ХХ століття)
Ясіновський Андрій Юрійович
"Синтагматіон про сім Святих Тайн" Гавриїла Севера в контексті грецько- українських культурних та релігійно-політичних зв'язків кінця 16 - початку 17 століть
Морозова Ольга Станіславівна
Рух за впровадження української мови в навчальних закладах України в кінці XIX - на початку ХХ століття
Федорчук Оксана Олександрівна
Православя в становленні культури Півдня України в кінці ХVІІІ - на початку ХХ століття
Пальченкова Вікторія Михайлівна
Український суспільно-політичний рух у Харкові в кінці ХІХ- на початку ХХ століття
Бурдуланюк Василь Миколайович
Культурні зв'язки Галичини з Наддніпрянською Україною в кінці XIX - на початку ХХ століть
Цибуленко Геннадій Володимирович
Кредитна кооперація на півдні України в кінці XIX- на початку XX століття
Самойленко Євген Миколайович
Військове питання в програмних документах партій та рухів в Україні (кінець 80-х - початок 90-х років ХХ століття)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net