Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Плаксій Тамара Миколаївна. Міське самоврядування Середньої Наддніпрянщини в другій половині XIX - на початку XX століть: Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Кременчуцький держ. політехнічний ун-т. - Кременчук, 2001. - 239арк. - Бібліогр.: арк.193-218.

Подобные работы
Мартинова Ірина Станіславівна
Розвиток середньої освіти на Харківщині у другій половині XIX - на початку XX століття
Третяк Кирило Олегович
Історія забудови та архітектури Києва наприкінці XIX-початку XX століть
Цибуленко Геннадій Володимирович
Кредитна кооперація на півдні України в кінці XIX- на початку XX століття
Олешко Петро Степанович
Еволюція землеволодіння на Волині - друга половина XIX - початок XX ст.
Бєліков Юрій Анатолійович
Купецтво Харківської губернії (друга половина XIX - початок XX ст.)
Довжук Ігор Володимирович
Роль важкої промисловості Донбасу в розвитку економіки Наддніпрянської України (друга половина XIX - початок XX ст.)
Дудар Ольга Володимирівна
МІСЦЕ “ЧЕРНИГОВСКИХ ГУБЕРНСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ” У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIXПОЧАТКУ XX СТOЛІТТЯ
Шкода Наталія Анатоліївна
Місце і роль українського драматичного театру Наддніпрянщини другої половини XIX - початку XX ст. в національно-культурному відродженні
Морозова Анна Валеріївна
Єврейське населення Лівобережної України (друга половина XIX - початок XX ст.)
Томіленко Андрій Григорович
Пожежна справа на Правобережній Україні в другій половині XIX- початку XX ст.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net