Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Мартинюк Ярослава Миколаївна. Становлення та діяльність органів місцевого самоврядування на Волині (1919- 1939 рр.): Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2001. - 181 арк. - Бібліогр.: арк. 165-181.

Подобные работы
Поляруш Світлана Іванівна
Становлення і діяльність органів державної опіки та громадської благодійності на Лівобережній Україні (1775-1918 рр.)
Двуреченська Олександра Сергіївна
Органи міського самоврядування Катеринослава: формування, структура та напрями діяльності (кінець XVIII - початок XX ст.)
Цибуленко Лариса Олександрівна
Діяльність органів самоврядування Одеси, Миколаєва. Херсона щодо формування і розвитку муніципальної земельної та виробничої власності в кінці ХІХ - на початку ХХ століття
Павко Анатолій Іванович
Становлення та діяльність політичних партій і організацій в Україні наприкінці XIX - на початку ХХ ст.
Зелений Володимир Миколайович
Становлення та діяльність товариств "Просвіта" Катеринославської губернії у 1905-1922рр.
Пащеня Владислав Миколайович
Формування та діяльність органів влади і управління в Криму (1921-1929 рр.)
Вінцковський Тарас Степанович
Участь населення Херсонської губернії в організації та діяльності місцевих органів влади і управління Центральної Ради (березень 1917 р.- квітень 1918 р.)
Павлишин Олег Йосифович
Формування та діяльність представницьких органів влади ЗУНР- ЗОУНР (жовтень 1918- червень 1919 рр.)
Павлишин Олег Йосипович
Формування та діяльність представницьких органів влади ЗУНР-ЗОУНР (жовтень 1918 -- червень 1919 рр.).
Господаренко Оксана Валеріївна
Діяльність місцевих органів влади і самоврядування на Півдні України у 1917-1920 рр.: соціально-економічний аспект

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net