Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Шипович Марина Анатоліївна. Літературно-мистецька інтелігенція України у 1920-і роки: Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун-т. - Донецьк, 2000. - 267 арк. - Бібліогр.: арк. 227-261.

Подобные работы
Литвин Наталя Миколаївна
Політичні репресії проти наукової інтелігенції в радянській Україні в 1920- 1930-х роках (ідеологічні аспекти проблеми)
Архірейський Дмитро Володимирович
Діяльність воєнних нарад України в 1920-1924 роках (на матеріалах південних губерній)
Сидорчук Тетяна Геннадіївна
Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів через аспірантуру в Україні (1920-і - 1970-і роки)
Хорошун Борис Іванович
Продовольча політика в Україні в 1920-1930-х роках
Струченков Олександр Вікторович
Інженерно-технічна інтелігенція Донбасу (кінець 1920-х – 1930-і роки): формування, умови життя, діяльність.
Гнітько Світлана Петрівна
Інженерно- технічна інтелігенція Донбасу в 1920-ті - на початку 1930-х років
Дудка Раїса Анатоліївна
Суспільно-культурна діяльність інтелігенції України у другій половині 50-х на початку 60-х років ХХ століття
Фареній Ігор Анатолійович
Український кооперативний рух у період 1917- 1920 років (історичний аспект)
Боган Сергій Михайлович
Повстанський рух в Одеській губернії у 1920-1923 роках
Красносілецький Денис Павлович
Антибільшовицький рух селян в правобережній частині УСРР у 1920-1924 роках.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net