Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Харченко Тетяна Олексіївна. Становлення місцевих органів виконавчої влади та самоврядування в Українській Державі (квітень-грудень 1918 р.): Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Полтавський держ. педагогічний ун-т ім. В.Г.Короленка. - Полтава, 2000. - 281 арк. - Бібліогр.: арк. 211-241.

Подобные работы
Захарченко Петро Павлович
Селянсько- повстанський рух за доби Української Держави (квітень - грудень 1918 року)
Гай-Нижник Павло Павлович
Фінансова політика уряду української держави Гетьмана П.Скоропадського (29 квітня - 14 грудня 1918 р.)
Жванко Любов Миколаївна
Внутрішня політика української держави у галузі охорони здоров'я та соціального захисту населення (квітень-грудень 1918 року)
Підлісний Дмитро Вадимович
Формування системи місцевих органів державної адміністрації та самоврядування Харківської губернії за часів Гетьманату П.Скоропадського (квітеньгрудень 1918 року)
Машевський Олег Петрович
Політика уряду гетьмана П.Скоропадського в галузі освіти, науки, мистецтва (квітень- грудень 1918 року)
Перерва Володимир Степанович
Статус єпархіальних органів влади та парафіяльного священства в Київській митрополії наприкінці ХVІІІ - ХІХ ст.
Пащеня Владислав Миколайович
Формування та діяльність органів влади і управління в Криму (1921-1929 рр.)
Вінцковський Тарас Степанович
Участь населення Херсонської губернії в організації та діяльності місцевих органів влади і управління Центральної Ради (березень 1917 р.- квітень 1918 р.)
Павлишин Олег Йосифович
Формування та діяльність представницьких органів влади ЗУНР- ЗОУНР (жовтень 1918- червень 1919 рр.)
Дроботенко Наталія Анатоліївна
Реорганізація та утворення державних органів влади в Україні (1990-2000): історичний аспект

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net