Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Трубенок Оксана Миколаївна. Матеріально- економічне становище та умови праці робітників України (друга половина 1920-х- початок 1930-х рр.): Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2000. - 209 арк. - Бібліогр.: арк. 154-187.

Подобные работы
Тарапон Оксана Анатоліївна
Становище та діяльність літературно-мистецької інтелігенції України в умовах українізації (1923 р.-початок 1930-х рр.)
Трухманова Світлана Леонідівна
Соціокультурні та політичні процеси у містах Східного Поділля, 1920-ті – початок 1930-х рр.
Волосник Юрій Петрович
Зародження нової буржуазії та розвиток приватнопідприємницької діяльності в Україні в 1920-ті - на початку 1930-х рр.
Гнітько Світлана Петрівна
Інженерно- технічна інтелігенція Донбасу в 1920-ті - на початку 1930-х років
Лапан Тетяна Дмитрівна
Вербування і депортація населення України до Німеччини та умови його праці і побуту у неволі (1939-1945 рр.)
Ніколаюк Тетяна Анатоліївна
Політика держави щодо мотивації праці робітників у промисловості України (1929-1938 рр.)
Турчина Людмила Валеріївна
М.Хвильовий в громадському житті України (20-ті початок 1930-х рр.)
Берені Андраш
Суспільно-політичне становище та культурний розвиток угорської національної меншини Закарпатської області (1991-2004 рр.)
Зуляк Іван Степанович
Товариство "Просвіта" у Західній Україні в міжвоєнний період: організаційні засади, господарське становище та культурно-просвітня діяльність
Лавріненко Назар Петрович
Соціально-економічне становище та культурно-освітня діяльність православних монастирів півдня Київської єпархії (1793-1917 рр.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net