Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Тарапон Оксана Анатоліївна. Становище та діяльність літературно-мистецької інтелігенції України в умовах українізації (1923 р.-початок 1930-х рр.): Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ін-т ім. Г.С.Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 1999. - 206л. - Бібліогр.: л. 172-200.

Подобные работы
Трубенок Оксана Миколаївна
Матеріально- економічне становище та умови праці робітників України (друга половина 1920-х- початок 1930-х рр.)
Опря Ігор Анатолійович
Становище та діяльність пізньопротестантських громад Правобережної України (1900-1917 рр.)
Стецик Юрій Орестович
Василіанські монастирі Перемишльської єпархії: інституційний розвиток, економічне становище та релігійна діяльність (кінець XVII-XVIII ст.)
Зуляк Іван Степанович
Товариство "Просвіта" у Західній Україні в міжвоєнний період: організаційні засади, господарське становище та культурно-просвітня діяльність
Лавріненко Назар Петрович
Соціально-економічне становище та культурно-освітня діяльність православних монастирів півдня Київської єпархії (1793-1917 рр.)
Дудка Раїса Анатоліївна
Суспільно-культурна діяльність інтелігенції України у другій половині 50-х на початку 60-х років ХХ століття
Румянцева Світлана Сергіївна
Мовне питання в діяльності національної інтелігенції Наддніпрянської України (1900-1917рр.)
Поліщук Микола Самійлович
Освітня діяльність інтелігенції на Правобережній Україні в 2-й половині ХІХ ст.
Турчина Людмила Валеріївна
М.Хвильовий в громадському житті України (20-ті початок 1930-х рр.)
Трухманова Світлана Леонідівна
Соціокультурні та політичні процеси у містах Східного Поділля, 1920-ті – початок 1930-х рр.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net