Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Соловйов Юрій Іванович. Система підготовки вчителів початкової школи України (1991-1997 рр.): Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун-т. Кафедра історії України. - Донецьк, 1999. - 181л. - Бібліогр.: л. 153-171.

Подобные работы
Кузнєцова Людмила Василівна
Загальноосвітня школа України в умовах національного відродження. Кінець 80-х - початок 90-х років (Іст.-політ. аспект)
Ніколіна Інна Іванівна
Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х - початку 30-х рр. ХХ століття.
Сергійчук Олена Миколаївна
Вища школа України в умовах лібералізації суспільного життя 1953-1964 рр.
Красножон Неоніла Григорівна
Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя (1943-1953 рр.)
Петренко Ірина Миколаївна
Церковнопарафіяльні школи Лівобережної України в системі освітньої урядової політики царської Росії (1884-1917рр.)
Борисов Владислав Леонідович
Становлення та розвиток загальноосвітньої школи в Україні 1920-1933 рр.
Сасімов Анатолій Анатолійович
Вища школа радянської України (1928-1939 рр.)
Огаренко Віктор Миколайович
Розвиток недержавної вищої школи в Україні (кінець 80-х - 2001 рр.)
Хмельовський Петро Михайлович
Українське педагогічне товариство "Рідна школа" в суспільно-політичному житті Західної України (1919-1939 рр).
Офіцинський Роман Андрійович
Державотворчий процес в Україні 1991-2004 років (на матеріалах періодики Заходу)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net