Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Сокульський Арнольд Леонідович. Флот Запорозької Січі в XVI-XVIII ст.: структурна організація, технологія та військове мистецтво: Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / НАН України; Інститут історії України. - К., 1999. - 194л. - Бібліогр.: л.180-191.

Подобные работы
Лабур Ольга Володимирівна
Жіночий фактор в системі суспільних відносин в Україні (XVI-XVIII ст.)
Капраль Мирон Миколайович
Національні громади Львова XVI-XVIII ст. (соціально-правові взаємини)
Смуток Ігор Іванович
Королівські столові маєтки в Галичині наприкінці XVI- XVIII ст.
Шкрібітько Олена Олександрівна
Господарська діяльність монастирів Степової України в XVI-XVIII ст.
Федорук Андрій Васильович
Наймане козацьке військо (XVI - середина XVII ст.): ідеологія, організація та військове мистецтво
Стороженко Іван Сергійович
Богдан Хмельницький і Запорозька Січ кінця XVI – середини XVII століть (генезис, еволюція та реформування організаційної структури Січі)
Ліцоєва Олена Валеріївна
Митна справа в Гетьманщині в другій половині XVII-XVIII ст.
Кузьмук Олексій Сергійович
Військо Запорозьке Низове і київські чоловічі монастирі в XVII-XVIII ст.: еволюція взаємовідносин
Голик Роман Йосипович
Уявлення при надприродне в українській культурі X-XVIII ст.
Ходоровський Михайло Дмитрович
Масонство і Україна (За матеріалами діяльності вільних мулярів XVIII ст.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net