Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Смірнов Ігор Олександрович. Кочове населення на південному заході України (кінець ІХ - перша половина ХVII ст.): Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Миколаївський держ. педагогічний ун- т. - О., 1999. - 242л. : іл. - Бібліогр.: л.175-207.

Подобные работы
Смирнов Ігор Олександрович
Кочове населення на південному заході України (кінець IX - перша половина XVII ст.)
Коптюх Юрій Віталійович
Реформи устрою Російської Православної Церкви в Правобережній Україні (кінець XVIII перша половина XIX ст.ст.)
Копитко Андрій Дмитрович
Зовнішньоекономічні зв'язки Галицької і Волинської земель (кінець X - перша половина XIV ст.)
Лозинський Мар'ян Володимирович
Науково-видавнича та просвітницька діяльність Василіянського Чину у Галичині (кінець ХІХ - перша половина ХХ ст.)
Довбищенко Михайло Володимирович
Регіональна та соціальна структура уніатської церкви кінця ХVІ- першої половини ХVІІ ст. (на матеріалах Волинського воєводства)
Саржан Анатолій Опанасович
Зміни в соціально-економічній сфері Донбасу. Друга половина 40-х - кінець 80-х рр. ХХ ст.
Захарків Максим Романович
Зміни у складі населення Лівобережної України в другій половині ХІХ ст.
Солошенко Олена Михайлівна
Зміни чисельності та складу населення Лівобережної України в другій половині ХІХ ст.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net