Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Сворак Степан Дмитрович. Загальноосвітня школа західноукраїнського регіону в контексті суспільнополітичного життя другої половини 40-х- першої половини 60-х років ХХ століття: Дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 1999. - 386л. - Бібліогр.: л.356-381.

Подобные работы
Марчук Володимир Володимирович
Особисті підсобні господарства в соціально-економічному житті України (II половина 40-х - середина 60-х рр. ХХ ст.)
Андрощук Олександр Володимирович
Адміністративно-територіальні зміни в УРСР: плани, втілення, наслідки (друга половина 40-х - 60-ті роки ХХ ст.)
Марусик Тамара Володимирівна
Західноукраїнська гуманітарна інтелігенція: динаміка складу, діяльність, стосунки з владою (друга половина 40-х - початок 60років ХХ ст.)
Дудка Раїса Анатоліївна
Суспільно-культурна діяльність інтелігенції України у другій половині 50-х на початку 60років ХХ століття
Гаврилюк Олександр Никифорович
Радянізація економічного і духовного життя західноукраїнського села другої половини 40-х - 50-х років (на матеріалах Волинської, Рівненської та Львівської областей)
Прохоренко Оксана Анатоліївна
Повсякденне життя науково-педагогічної інтелігенції України в другій половині 40-х - першій половині 50-х рр. ХХ ст.
Катуніна Олена Василівна
Політика партії та радянського уряду у відношенні релігійних культів у 40- 60-ті роки ХХ століття (на матеріалах Криму)
Циганенко Лілія Федорівна
Українське козацтво у північно- західному Причорномор"ї /ХY1 - 60-ті роки Х1Х століття/
Канталінська Жанна Володимирівна
Відносини радянської держави та православної церкви в Криму в кінці 40-х - на початку 60років ХХ століття
Берестень Юрій Володимирович
Земельні відносини в менонітських колоніях Півдня України та їх суспільні наслідки (60-90-ті роки XIX століття)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net