Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Савчук Борис Петрович. Українські громадські організації в суспільному житті Галичини (остання третина ХІХ ст.- кінець 30-х років ХХ ст.): Дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. - К., 1999. - 492л. + дод. - Бібліогр.: л. 401-492.

Подобные работы
Абдуллаєва Маріанна Абдуллаевна
Православні храми та монастирі Криму як осередки духовного життя грецького населення (кінець XVIII - 30роки ХХ ст.)
Абдуллаєва Маріанна Абдуллаєвна
Православні храми та монастирі Криму як осередки духовного життя грецького населення (кінець ХVІІІ - 30роки ХХ ст.)
Гнатчук Оксана Степанівна
Українські жіночі організації на Буковині (80-ті роки ХІХ - 30-ті роки ХХ ст.)
Бойко Олег Вікторович
Протидія православної церкви і громадськості антирелігійному наступу держави у 20 - 30-ті роки ХХ ст. (на матеріалах Півдня України)
Бачинський Дмитро Володимирович
Інтелегенція Української СРР в українізаційних процесах 20-х - початку 30років ХХ ст.
Рубльова Наталія Степанівна
Політика радянської влади щодо Римо- католицької церкви в Україні, 20- 30- ті роки ХХ ст.
Бачинський Дмитро Володимирович
Інтелігенція Української СРР в українізаційних процесах 20-х - початку 30- х років ХХ ст.
Бачинський Дмитро Володимирович
Інтелігенція Української СРР в українізаційних процесах 20-х - початку 30- х років ХХ ст.
Слободянюк Еліна Петрівна
Православ'я на Україні у 20-х - середині 30років ХХ ст.
Юрків Юлія Володимирівна
Українські жіночі організації у національно-політичному житті Східної Галичини (1917-1939 рр.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net