Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Рубльова Наталія Степанівна. Політика радянської влади щодо Римо- католицької церкви в Україні, 20- 30- ті роки ХХ ст.: Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / НАН України. - К., 1999. - 234л. - Бібліогр.: л. 216-234.

Подобные работы
Бойко Олег Вікторович
Протидія православної церкви і громадськості антирелігійному наступу держави у 20 - 30-ті роки ХХ ст. (на матеріалах Півдня України)
Демидович Людмила Степанівна
Політика радянської влади щодо православної церкви в Україні в період НЕПу (1921-1928 рр.)
Доценко Віктор Олегович
Єврейське громадське землеоблаштування в Україні (20-ті - 30-ті роки ХХ століття)
Шаров Ігор Федорович
Робітничий клас України у сфері виробництва в умовах формування і зміцнення командної економіки (кінець 20-х - 30-ті роки): Історіографічний аналіз
Гнатчук Оксана Степанівна
Українські жіночі організації на Буковині (80-ті роки ХІХ - 30-ті роки ХХ ст.)
Коляструк Ольга Анатоліївна
Преса УСРР в контексті політики українізації (20-30-ті роки XX ст.)
Стремецька Вікторія Олександрівна
Політика українізації на Півдні України у 20-30-ті роки ХХ ст.
Падалка Сергій Семенович
Аграрна політика в Україні: формування, шляхи реалізації та соціально- економічні наслідки (друга половина 60-х - 80-ті роки ХХ ст.)
Фесенко Андрій Миколайович
Православна церква в політиці радянської влади 20років ХХ ст.: на матеріалах Донеччини
Рибак Інга Валеріївна
Політика радянської влади щодо Російської православної церкви в Криму (1917-1941 рр.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net