Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Прігаріна Тетяна Вікторівна. Традиційна календарна обрядовість слов'янського населення Південної Бессарабії та її трансформація протягом 20- 70-х рр. ХХ ст.: Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський держ. політехнічний ун-т. - О., 1999. - 171л. - Бібліогр.: л.154-171.

Подобные работы
Подгайко Марія Костянтинівна
Самоврядування грецьких громад в Україні (середина XVII - 70-ті рр. XIX ст.)
Попова Наталія Олександрівна
Участь інтелігенції у реалізації українського національного проекту в 50- 70-х рр. ХІХ ст.
Шабельник Геннадій Петрович
Витоки ідеології революційних народників в Україні (60 - 70-ті роки XIX ст.)
Піскун Валентина Миколаївна
Проблеми охорони та використання культурної спадщини в Україні (середина 70-х років ХХ ст.)
Янишин Богдан Михайлович
Народовський рух у Галичині як суспільно-політична течія (70-80-і роки XIX ст.)
Чигур Руслан Юрійович
Соціально-екологічні процеси в Західному регіоні України 70-80-х рр. XX ст.
Зінченко Віктор Анатолійович
Молодіжний туризм в Українській РСР у 70-80-х рр. XX ст. (на основі діяльності "Супутника")
Козирев Олег Сергійович
В.Г.Мальований у суспільно-політичному русі України 70-80-х років ХІХ ст.
Трембіцький Анатолій Михайлович
Наукова та громадська діяльність Євфимія Йосиповича Сіцінського (70-ті рр. XIX - 30-ті рр. ХХ ст.)
Волкотруб Людмила Миколаївна
Підготовка інженерних кадрів у технічних вузах України (друга половина 70- х - перша половина 80-х років ХХ ст.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net