Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Панфьорова Марина Анатоліївна. Соціально- економічний розвиток Південно- Східної України наприкінці XVIII- в першій половині ХІХ ст.: Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун- т. - Донецьк, 1999. - 221л. - Бібліогр.: л. 196-221.

Подобные работы
Бєльський Олександр Володимирович
Старообрядництво в Південній Україні: формування та розвиток у другій половині XVIII - на початку ХХ ст.
Демура Юрій Миколайович
Іноземні колоністи в соціально-економічному розвитку Північного Приазов’я (друга половина XVIII – початок ХХ ст.).
Кочергін Ігор Олександрович
О.М.Поль і його місце в суспільно-політичному житті та економічному розвитку Півдня України другої половини XIX ст.
Довжук Ігор Володимирович
Роль важкої промисловості Донбасу в розвитку економіки Наддніпрянської України (друга половина XIX - початок XX ст.)
Москалюк Микола Миколайович
Розвиток харчової промисловості на Правобережній Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)
Місостов Тотраз Юрійович
Розвиток історичного краєзнавства на Лівобережній Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)
Венгерська Вікторія Олексіївна
Розвиток кредитно- банківської системи на Правобережній Україні у другій половині ХІХ ст.
Гордуновський Олег Миколайович
Поміщицькі господарства Правобережної України в умовах розвитку товарно- грошових відносин у першій половині ХІХ ст.
Тучинський Віталій Анатолійович
Молдавани Півдня України в ІІ половині ХІХ - початку ХХ ст. Соціально- економічний та культурний розвиток

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net