Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Панишко Галина Тарасівна. Велике землеволодіння на Волині: 20- 30-ті роки ХХ столітя: Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 1999. - 173л. - Бібліогр.: л. 162-170.

Подобные работы
Бойко Олег Вікторович
Протидія православної церкви і громадськості антирелігійному наступу держави у 20 - 30-ті роки ХХ ст. (на матеріалах Півдня України)
Доценко Віктор Олегович
Єврейське громадське землеоблаштування в Україні (20-ті - 30-ті роки ХХ століття)
Рубльова Наталія Степанівна
Політика радянської влади щодо Римо- католицької церкви в Україні, 20- 30- ті роки ХХ ст.
Мандрик Ярослав Іванович
Політика радянської держави у сфері культури в українському селі (кінець 20-х - 30-ті роки)
Шаров Ігор Федорович
Робітничий клас України у сфері виробництва в умовах формування і зміцнення командної економіки (кінець 20-х - 30-ті роки): Історіографічний аналіз
Гончарова Ольга Сергіївна
Національні меншини Харківщини в умовах здійснення політики коренізації (20-ті - початок 30років ХХ століття)
Гнатчук Оксана Степанівна
Українські жіночі організації на Буковині (80-ті роки ХІХ - 30-ті роки ХХ ст.)
Богінська Ірина Валентинівна
Педагогічні кадри Донбасу і політика українізації (1920- 30-ті роки)
Кравченко Павло Миколайович
Індустріальне будівництво в Україні (друга половина 20-х - 30-ті рр. ХХ ст.)
Новохатько Леонід Михайлович
Соціально-економічні і культурні процеси в Україні у контексті національної політики радянської держави (20-ті-середина 30-х рр. ХХ ст.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net